کارآفرین برتر سال ۱۳۹۶                                          واحد برتر معاونت غذا و دارو سال ۱۳۹۵

تاییدیه

Untitled-1

 محصولات ۱۰۰% گیاهی ابریشم با مجوز و تحت نظارت معاونت غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد و بر مبنای سیستم مدیریت کیفیت iso 9001  شرکت  SGS سوئیس ، تولید و به بازار عرضه میگردد . تلاش مجموعه ابریشم برای تولید محصول سالم و با کیفیت همچنین استفاده از تجهیزات پیشرفته در تولید و آزمایشگاه ، منجر به دریافت تندیس واحد برتر معاونت غذا و دارو در سال ۱۳۹۵ و واحد برتر کارآفرینی در سال ۱۳۹۶ گردید .