طرح یک فرمول=یک سکه

  • طرح یک فرمول=یک سکه

    http://www.abrisham-co.com/wp-content/uploads/2013/04/1122-500x353.jpg

    شما می توانید از طریق فرم ذیل اقدام به ارسال فرمول خود نموده و یا اینکه  تصویر زیر را پرینت و پس از تکمیل به آدرس کارخانه ارسال فرمایید یکی از شانس های برنده شدن یک شکه بهار آزادی باشید شرایط پذیرش: – فرمول جدید باشد و تا به حال تولید صنعتی نشده باشد – [...]